You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GH1400 TẠI KHOA PHCN - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

 Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM
 Bác sĩ CKII: Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng BV Chợ Rẫy.
 Một số hình ảnh tại bệnh viện Chợ Rẫy: