You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NGUYÊN LÝ TRỊ LIỆU XUNG ĐIỆN (ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP)

- Điều trị bằng xung điện (điện trường cao áp) là đặt cơ thể người bệnh trong một môi trường điện trường.
- Dưới tác dụng của điện trường kích thích lên cơ thể người bệnh theo hướng cục bộ hay nhiều điểm khác nhau tùy theo sự điều chỉnh cường độ, tần số khác nhau. Có tác dụng phục hồi mệt mỏi, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và một số bệnh mãn tính có tính chất chức năng...