You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
CÁC CHỨNG NHẬN CỦA SẢN PHẨM
Giấy chứng nhận ISO 13485 : 2016 – EN ISO 13485 : 2016.
♦ Giấy chứng nhận chất lượng, An toàn của Bộ Y Tế Nhật Bản cấp.
            • GH14000: 227AKZX00060000
            • GH11000: 227AKZX00096000
            • GH9000:   227AKZX00097000
♦ Số chứng nhận được phép lưu hành (CFS) do Chính Phủ Nhật Bản cáp: 2910
♦ Số chứng nhận do Bộ Y Tế Việt Nam cấp: 2103/BYT-TB-CT
♦ Số công chứng Bộ Ngoại Giao Nhật: 159786
♦ Số chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản: 10/09/18-01F/HPHLS


 
hình 1
hình 2
hình 3
hình 4
hình 5
hình 6
hình 7
hình 8