You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GH14000 BỊ TẠI KHOA YHCT - VLTL - PHCN - BV ĐA KHOA TP. CẦN THƠ 

• Địa chỉ: 04 Nguyễn An Ninh, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ.

Bác sĩ: Huỳnh Thanh Vũ - Trưởng khoaY Học Cổ Truyền - Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng của BV Đa Khoa TP. Cần Thơ.

Một số hình ảnh bệnh nhân trị liệu tại bệnh viện: